En patient foretager sine målinger med cVitals COPD-appen med henblik på fjernovervågning

cVitals til KOL

Fjernovervågning af KOL-patienter

KOL-patienter har stor risiko for at blive ramt af lungebetændelse. Sådan en forværret tilstand kan opstå meget pludseligt. Og har ofte en akut hospitalsindlæggelse til følge. cVitals er en smart måde at holde øje med KOL-patienternes helbred. På den måde kan du gribe hurtigere ind, hvis en patient får det dårligere, og dermed forebygge komplikationer. Dette er meget betryggende for patienterne, fordi de kan være sikre på at modtage omsorg og støtte, når de har brug for det.

Over 500.000 målinger overført og overvåget

80%
af patienterne med KOL ville anbefale cVitals til andre
52%
føler sig mere selvstændige med cVitals
28%
melder om færre symptomer på deres sygdom

Overvågning af KOL med en app

I samråd med sundhedspersonalet fastlægges det, hvilke måleværdier er vigtige. Patienterne foretager målingerne derhjemme på fastlagte tidspunkter. Udover fysiske værdier, såsom SpO2 eller vægt, kan patienterne også besvare validerede spørgeskemaer via webappen eller iOS-appen fra cVitals, eksempelvis CCQ eller MRC. Spørgsmålene er beregnede til at måle den opfattede sundhedstilstand. Patienterne indsender online målingerne til sundhedspersonalet, som kan se dem med det samme.

Brug validerede CCQ-spørgeskemaer for at opnå pålidelige resultater

Sundhedspersonalet indstiller selv målepunkterne for hver patient

På alle apparater: iOS, Android, Windows og Mac

Bliv hurtigere opmærksom på forværring

Hvis en værdi afviger, gør cVitals omgående opmærksom på det. Tag med det samme hånd om problemet ved at kontakte patienten, ved at udføre en ekstra måling eller ved at videresende meddelelsen til en kollega, hvis det er nødvendigt. Alle patienter med aktive meddelelser vises i én oversigt. Hvis målingen ligger inden for de fastlagte grænseværdier, så behøver du ikke at fortage dig noget.

Suppler straks med en behandling, når det er nødvendigt

Sammenlign scorer med tidligere indsendte spørgeskemaer

Gå ikke glip af meddelelser takket være de automatiske e-mailbeskeder

Specifikationer

På alle apparater

cVitals er beregnet til iPad, iPhone, iPod, Windows (browser) og Android (browser)

Betjeningspanel

Hold øje med alarmer, tendenser og resultater med din internetbrowser

Patientspecifikke grænseværdier

Indstil selv personlige og patientspecifikke grænseværdier

CE

CE-mærkning som medicinsk hjælpemiddel af klasse 1

Sammenspil med EPJ, informationssystem til almen praksis eller HIS

Åben (API) struktur til opkobling til interne systemer

Plejecentral

Mulighed for opkobling til medicinsk servicecenter via UMO-forbindelse

ISO-certificeret

Sikker opbevaring af patientoplysninger: ISO27001

Implementering og support

Implementering understøttet af en plejeinnovatør

Plejeløsninger

Nem at bruge med andre FocusCura-løsninger som f.eks. cContact