Patiënt weegt zijn gewicht voor cVitals Heart Failure voor telemonitoring

cVitals Heart Failure

Telemonitoring van hartfalen

In Nederland zijn er zo’n 150.000 patiënten met hartfalen. Deze mensen verkeren vaak in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Plotselinge hartklachten leiden regelmatig tot spoedbezoeken aan de arts of ambulanceritten naar de spoedeisende hulp. Met cVitals kunnen veel van dit soort spoedbezoeken en -opnames worden voorkomen. Doordat huisartsen en cardiologen waarden als bloeddruk, hartslag en gewicht op afstand kunnen monitoren, met behulp van een app.

125.000+ metingen verstuurd en gemonitord

88%
van de patiënten met hartfalen zou cVitals aan anderen aanraden
69%
voelt zich zelfstandiger met cVitals
44%
ervaart minder klachten van hun ziektebeeld

Hartfalen monitoren met een app

Patiënten meten zelf hun hartslag, bloeddruk en gewicht; al dan niet met behulp van een bluetooth bloeddrukmeter en weegschaal. Ook vullen ze regelmatig een gevalideerde vragenlijst over hun hartklachten in. Via een app worden al deze gegevens automatisch doorgestuurd naar de behandelend arts.

Patiënten geven belangrijkste waarden door via een app

Meetmomenten door zorgverlener zelf per patiënt in te stellen

Werkt op elk device: iOS, Android, Windows en Mac

Direct een signaal bij afwijkende waarden

Zodra er afwijkende waarden worden gesignaleerd, volgt direct een melding. Naar aanleiding daarvan kan de behandelend arts contact opnemen met de patiënt voor een extra meetmoment, of direct doorverwijzen naar de cardioloog. De openstaande meldingen van alle patiënten verschijnen in één overzicht.

Direct actie ondernemen zodra dit nodig is

Trends en vergelijkingstools voor makkelijke analyse

Geen melding missen door automatische e-mailnotificaties

Specificaties

Op elk device

cVitals is er voor iPad, iPhone, iPod, Windows (browser) en Android (browser)

Dashboard

Alarmen, trends en resultaten volgen via de eigen internetbrowser

Patiëntspecifieke drempelwaardes

Zelf persoonlijke patiëntspecifieke drempelwaardes instellen

CE

cVitals heeft een CE-markering Medisch Hulpmiddel klasse 1

Integratie EPD, HIS of ZIS

Open API architectuur voor koppelingen met eigen systeem

Zorgcentrale

Aansluiting partner Medisch Service Center mogelijk via UMO-koppeling 

ISO-gecertificeerd

Veilige opslag patiëntgegevens: ISO27001

Implementatie en support

Ondersteuning door ervaren projectleider, klantenservice en online helpomgeving

Zorgoplossingen

Eenvoudig te gebruiken met andere oplossingen FocusCura als cContact voor beeldzorg