De tijdsbesparing van cMed Plus

18 december 2020

Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, heeft een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het opzetten en uitvoeren van een maatschappelijke business case. Onder andere hebben zij een onderzoek verricht naar de mogelijke besparingen in tijd en declarabele zorgkosten, door het gebruik van een medicijndispenser. 

De zorg staat in Nederland al jaren onder hoge spanning door de continu stijgende kosten en nog meer door de sterk groeiende tekorten in zorgpersoneel. Deze tekorten zijn sinds COVID-19 alleen nog maar verder opgelopen. En zonder een fundamentele wijziging is het systeem onhoudbaar.

De inzet van nieuwe generatie technologie kan bijdragen aan het overeind houden - en zelfs verbeteren – van de zorg. Dit wordt ook bevestigd door de recente onderzoeken van Vilans. Slimme, digitale producten, zoals de medicijndispenser cMed Plus, zijn bij uitstek geschikt om een oplossing te bieden voor de uitdagingen in de zorg, mits zij op schaal worden ingezet.

Uit het onderzoek van Vilans blijkt dat de inzet van een medicijndispenser een tijdsbesparing van 17 tot zelfs 21 uur en ongeveer € 800 per cliënt per maand kan opleveren.

Deze resultaten vormen een eerste inventarisatie van de mogelijke kosten en opbrengsten van de medicijndispenser, die zijn vergeleken met het aanreiken van de medicatie door de zorgprofessional. Hierbij is specifiek gekeken naar de doelgroep met een indicatie voor medicatie aanreiken, waarbij de wijkverpleegkundige inschat dat de desbetreffende cliënt baat heeft bij de medicijndispenser. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat tussen de 10 en 15% van de cliënten van de thuiszorg in aanmerking zou kunnen komen voor deze dienst.

Als we uitgaan van 100% inzet van een medicijndispenser bij de populatie waar nu handmatig medicatie wordt aangereikt door de wijkzorg, betekent dit dat het tekort aan verpleegkundigen direct met vijf tot tien duizend kan worden verlaagd en dat de zorgkosten met vele tientallen miljoenen kunnen afnemen.

FocusCura herkent de uitkomsten van het Vilans onderzoek en de indrukwekkende cijfers. We zijn al bijna 20 jaar actief op het domein van zorgtechnologie en hebben al bijna 10 jaar ervaring met de inzet van een medicijndispenser. Vergelijkbare, soms zelfs nog betere, resultaten komen terug in de feedback van de zorgorganisaties die zijn gestart met cMed Plus. Waarbij er, naast bespaarde tijd, nog veel meer wordt gerealiseerd: zelfredzaamheid voor de cliënt, sterk verbeterde medicatieveiligheid en betere zorguitkomsten (gezondheid).

Zowel cliënt als zorgprofessionals zijn enthousiast over het gemak en de voordelen.

Download hier het volledige onderzoek

Vertel me meer over de kostenbesparingen