cVitals COPD

Teleövervakning av KOL

KOL-patienter löper stor risk att få akuta lungproblem. En sådan exacerbation kan uppstå helt oväntat. Ofta leder detta till en akut sjukhusinläggning. cVitals är ett smart sätt att hålla koll på KOL-patienternas hälsa. Det gör att du kan ingripa snabbt när patienten försämras och därmed förebygga det värsta. Detta har även en lugnande effekt på patienterna, eftersom de kan lita på att få vård och vägledning när det behövs.

Över 500 000 mätningar har skickats och övervakats

80%
av patienterna med KOL skulle rekommendera cVitals åt andra
52%
känner sig självständigare med cVitals
28%
känner av mindre besvär av sin sjukdom

KOL-övervakning med en app

I samråd med vårdgivaren fastställs vilka mätvärden som är viktiga. Patienterna mäter dessa hemma på fasta tider. Förutom fysiska värden, som SpO2 eller vikt, kan patienterna även fylla i validerade frågelistor via webappen eller cVitals iOS-app, till exempel CCQ eller MRC. Frågorna handlar om att mäta det hälsotillstånd patienten upplever. Patienten skickar in svaren och mätningarna online till sin vårdgivare som då får omedelbar insyn.

Använd officiella CCQ-enkäter för pålitliga resultat

Vårdgivaren kan själv ställa in mättillfällena per patient

På alla enheter: iOS, Android, Windows och Mac

Upptäck försämringar tidigare

Om ett värde avviker så meddelar cVitals detta omedelbart. Avvikelsen kan hanteras direkt genom att ta kontakt med patienten, genom att ställa in ett extra mättillfälle eller, om det behövs, genom att skicka meddelandet vidare till en kollega. Alla patienter med obearbetade meddelanden visas på en och samma översikt. Om ett mätvärde ligger inom de inställda tröskelvärdena behöver du inte göra något.

Anpassa genast en behandling när det behövs

Jämför resultaten med enkäter som skickats in tidigare

Missa aldrig något meddelande tack vare de automatiska e-postvarningarna

Detaljer

På alla enheter

cVitals finns för iPad, iPhone, iPod, Windows (webbläsare) och Android (webbläsare)

Instrumentbräda

Följ larm, trender och resultat via den egna webbläsaren

Patientspecifika tröskelvärden

Ställ själv in patientspecifika tröskelvärden

CE

cVitals har CE-märkning som medicinskt hjälpmedel klass 1

Integrering med EPD, HIS eller ZIS

Öppen API-arkitektur för kopplingar till egna system

Vårdcentral

Anslutning till en partner på ett medicinskt servicecenter möjligt via UMO-koppling

ISO-certifierad

Säker lagring av patientuppgifter: ISO27001

Implementering och stöd

Stöd av erfaren vårdfuturist, kundtjänst och hjälpmiljö online

Vårdlösningar

Enkelt att använda och kan kombineras med andra lösningar för videovård