Patient väger sig för cVitals hjärtsvikt för teleövervakning

cVitals Heart Failure

Teleövervakning av hjärtsvikt

I Sverige finns det ungefär 250 000 patienter med hjärtsvikt. De har oftast ingen aning om hur deras hjärta mår. Plötsliga hjärtbesvär leder regelbundet till att läkare måste anlitas akut eller att ambulans måste tillkallas. Med cVitals kan flera av dessa akutbesök och inläggningar undvikas. Tack vare att husläkare och kardiologer kan övervaka värden som blodtryck puls och vikt på distans, med hjälp av en app.

Över 500 000 mätningar har skickats och övervakats

88%
av patienterna med hjärtsvikt skulle rekommendera cVitals åt andra
69%
känner sig självständigare med cVitals
44%
känner av mindre besvär av sin sjukdom

Teleövervakning av hjärtsvikt med en app

Patienterna mäter själva sin puls, blodtryck och vikt, eventuellt med en bluetooth blodtrycksmätare och våg. Dessutom fyller de regelbundet i ett validerat frågeformulär om sina hjärtbesvär. Via en app skickas alla dessa uppgifter automatiskt vidare till deras läkare.

Patienterna skickar in de viktigaste värdena via en app

Vårdgivaren kan själv ställa in mättillfällena per patient

Fungerar på alla enheter: iOS, Android, Windows och Mac

Få direkt en signal vid avvikande värden

Så snart avvikande värden upptäcks meddelas detta direkt. Med anledning av dessa kan ansvarig läkare kontakta patienten för ett extra mättillfälle eller direkt skicka honom eller henne vidare till en kardiolog. Alla patienters obearbetade meddelanden visas på en och samma översikt.

Vidta genast åtgärder när det behövs

Trender och jämförelse verktyg för enkel analys

Missa aldrig något meddelande tack vare de automatiska e-postvarningarna

Detaljer

På alla enheter

cVitals finns för iPad, iPhone, iPod, Windows (webbläsare) och Android (webbläsare)

Instrumentbräda

Följ larm, trender och resultat via den egna webbläsaren

Patientspecifika tröskelvärden

Ställ själv in patientspecifika tröskelvärden

CE

cVitals har CE-märkning som medicinskt hjälpmedel klass 1

Integrering med EPD, HIS eller ZIS

Öppen API-arkitektur för kopplingar till egna system

Vårdcentral

Anslutning till en partner på ett medicinskt servicecenter möjligt via UMO-koppling

ISO-certifierad

Säker lagring av patientuppgifter: ISO27001

Implementering och stöd

Stöd av erfaren vårdfuturist, kundtjänst och hjälpmiljö online

Vårdlösningar

Enkelt att använda och kan kombineras med andra lösningar för videovård