Per 1 juli gaan onze nieuwe prijzen in voor de personenalarmering. Deze worden al genoemd op de website.
Tot 1 juli betaalt u de huidige prijzen van cAlarm start €21,50 en cAlarm Comfort €25,50.

Futurelab för Vården

Där vårdinnovation skapas

Vårdmarknaden överöses med nya mätapparater, mätappar, bärbara datorer och datakällor. Men vilka nya teknologier är verkligen värdefulla för vården? I Futurelab för Vården stimulerar vi vetenskaplig forskning och använder oss av världens senaste innovationer. Detta gör vi i samarbete med kunskapsinstitut, vårdgivare och patienter. Nedan hittar du flera exempel på fortlöpande projekt.

Kontrollkorridoren för bärbara utrustning, apparater och appar

Varje dag når ny mätutrustning, nya bärbara apparater och appar för konsumenter marknaden. Tänk exempelvis på ett smart plåster som ständigt kan mäta patienters vitala funktioner. Eller en app som med sensorer samlar in data via telefon eller armbandsur.

Det låter jättebra, men hur tillförlitliga är dessaa bärbara enheter om de används i en klinisk omgivning? Och vad händer om allt fler användare med behov, såsom kroniskt sjuka, plötsligt börjar mäta sina vitala värden själva? Är värdena då fortfarande tillförlitliga? Och vilken utrustning är bäst att tillämpa för att göra patientens resa bättre?

Undersökningsmodul cVitals

I undersökningsmodulen cVitals undersöker vi vilken inverkan ett program för cVitals har för patienten och vårdgivaren. För patienten sker detta inom olika områden: livskvalitet, patientnöjdhet, sjukdomsbörda och i vilken grad patienten kan styra sin egen vård.

Vi undersöker även cVitals inverkan för vårdorganisationer. Då står effekten på vårdkonsumtion central – antal besök hos husläkare eller specialist – och kostnaderna och inkomsterna dessa medför. Denna undersökningsmodul kan presenteras av organisationer som erbjuder sina patienter denna tjänst. Undersökningsresultaten används sen för att förbättra vårdprocessen ytterligare.

Förbättra vården tillsammans

Förbättra vården tillsammans. Vill du vara med?

Vill du ha information om våra produkter? Eller avtala om ett personligt möte så att vi kan ta ett snack om olika sätt att förbättra vården på? Kontakta oss i så fall!