Per 1 juli gaan onze nieuwe prijzen in voor de personenalarmering. Deze worden al genoemd op de website.
Tot 1 juli betaalt u de huidige prijzen van cAlarm start €21,50 en cAlarm Comfort €25,50.

cContact videovård

Bättre vårdkommunikation genom en säker videoanslutning

Mindre restid, mer tid för vården. Och snabb direktkontakt mellan vårdgivare och patient. Till exempel för att kontrollera en stoma, följa hur insulinpennan används eller bara berätta vad som hänt under dagen. Med cContact förbättras vårdkommunikationen genom videovård, via en säker videoanslutning.

Vård vid rätt tillfälle

Oberoende av tid och plats

Mindre restid

Sparar 30 till 60 % i tid och pengar

Säker videoförbindelse

Enligt normerna för informationsskydd

Samarbeta effektivare

Genom bildvård i vårdkedjan

Kontakt oftare

Mellan vårdgivare och patient

Översiktlig instrumentbräda

För enkel administration

Smart videovård via skyddad anslutning

CContact-appen har en smart adressbok, så att patienter och vårdgivare snabbt kan hitta varandra för videovård. Kontakten kommer till stånd via en skyddad anslutning, som uppfyller kraven för informationsskydd inom vården.

Snabb bildkontakt via en smart adressbok

Säker videoanslutning, enligt normerna för informationsskydd

Enkel hantering på översiktlig instrumentbräda

CContact har en översiktlig instrumentbräda för vårdorganisationer. På den går det lätt att lägga till klienter och direkt koppla dem till vårdgrupper. Med cContact-appen kan klienterna sedan även bjuda in släkt och vänner. Om så önskas kan man integrera kompletterande tjänster i cContact, som kopplingar till en vårdcentral, FocusCuras kundtjänst eller egna tjänster.

Hantera kontakter via egen dator och eget webbläsare

Klienter kan enkelt bjuda in familj och vänner

Vi undersöker kontinuerligt hur vi kan förbättra vår vårdkommunikation ännu mer. Innovationer som cContact gör att vi både kan ge ännu bättre vård och jobba effektivare.

Bättre livskvalitet, omfattande kostnadsbesparing

Enligt de första undersökningarna kan cContact spara 30 till 60 % i tid och pengar. Men något ännu viktigare: med bra vård på distans kan vårdgivarna förbättra patienternas och klienternas livskvalitet.

Förbättrad livskvalitet för patienter och klienter

Översiktlig instrumentbräda för vårdgivare

Över 85 000 videovårdstillfällen varje månad

47%
känner sig säkrare med cContact
90%
av patienterna skulle rekommendera cContact åt andra
79
medelåldern hos klienter som använder cContact

De använder sig dagligen av cContact för videovård

Användarupplevelser

Harry Robberts
portfoliomanager Fundis

'Vierstroom och FocusCura har tillsammans realiserat många fantastiska vårdinnovationer (cContact, cMed, cAlarm och cKey). Vierstrooms mål är att klienterna ska kunna bo hemma så länge som möjligt. FocusCuras kunskap och expertis gör detta möjligt för våra klienter. Genom att exempelvis använda VideoVård kan många klienter klara sig mycket bättre utan att någon ständigt kommer på besök. Genom att erbjuda denna möjlighet kan klienterna fortsätta styra sina egna liv.'

Mieke Franssen
direktör Meandergroep Zuid Limburg

'Framförallt eftersöker hemmaboende kunder tekniska vårdlösningar som kan hjälpa dem vara självständiga längre, exempelvis lösningar som FocusCuras cContact. Vårdteknologi är av stor vikt för att göra bra vård tillgänglig och hålla den prisvärd. Att sätta in teknologi avlastar även sjukvårdare. Kunder som har erfarenhet av vårdteknologi är nöjda med denna!'

Mariëlle Roelofs
föreståndare hos Siza

'Klienten ville till sjukhuset då han kände att något var på tok. Han bad oss om råd, och vid ett visst tillfälle hade vi ett gruppsamtal mellan läkare, klient och handledare. Det var fint att kunna diskutera hur och vad, fast ingen var där.'

Detaljer och kompletterande alternativ

Fungerar på alla enheter

iOS-app för iPad och iPhone, app för datorer

Flerspråkig

Finns på svenska, engelska, danska och nederländska

Hjälp med installation

Av FocusCuras installatör

Instrumentbräda för administratör

Backoffice fungerar med Internet Explorer, Firefox och Chrome

Hjälp med implementeringen

Stöd av våra vårdfuturister

Egen profil

Adressbok ifylld med profiler

Integrera tjänster

Vårdcentral / servicedesk / medicinskt servicecenter (UMO-koppling), egna tjänster eller FocusCuras kundtjänst

ERM-koppling

För integrering med egna system

Kan kombineras med andra FocusCura-appar

För optimal vård på distans

Timregistrering

Via exportfunktion

Integrering med FaceTime

För teknik bakom videoanslutningen