Per 1 juli gaan onze nieuwe prijzen in voor de personenalarmering. Deze worden al genoemd op de website.
Tot 1 juli betaalt u de huidige prijzen van cAlarm start €21,50 en cAlarm Comfort €25,50.

cVitals teleövervakning

Bättre vård och stöd vid rätt tillfälle.

Övervaka patienternas tillstånd intensivare, fast de inte behöver komma lika ofta till sjukhuset. Vårdgivare som kan ge alla patienter passande vård, vid rätt tillfälle. Med cVitals förbättrar du vårdens kvalitet, genom att göra den oberoende av tid och plats.

Vård vid rätt tillfälle

Genom teleövervakning dygnet runt

Bluetooth mätapparatur

Och validerade frågeformulär

Säkert och pålitligt

CE-märkning medicinskt hjälpmedel

Koppling med HIS, ZIS eller vårdcentralen

Integrering med egna system

Översiktlig instrumentbräda

För vårdgivare

Direkt signalering

Vid avvikande värden

Övervaka viktiga värden via en app

Sjukhusbesök tar inte bara mycket tid för patienter, utan det leder ofta dessutom till stress. Med cVitals kan patienterna själva göra mätningar vid fasta mättillfällen, i sin trygga hemmiljö. Det leder till färre onödiga sjukhusbesök och till att man får tillgång till fler mätresultat.

Upptäck direkt om något är fel

Mätresultaten presenteras överskådligt i trendlinjer

Skicka mätningar säkert hemifrån

Med mätapparatur, kopplad eller manuell, mäter en patient själv sina värden i hemmet: blodtryck, puls, vikt och blodsocker. Dessutom fyller de i validerade frågeformulär. Via cVitals-appen skickas all relevant information direkt vidare till vårdgivaren eller vårdcentralen.

Övervakning av hjärtsvikt, högt blodtryck och KOL

Bluetooth-mätapparatur och validerade frågeformulär

Teleövervakning inom er organisation

Vi vårdgivare får in fler mätningar, samtidigt som det krävs färre besök. Patienternas värden kommer in på en översiktlig instrumentbräda. Det gör att alla patienter får den vård han eller hon behöver, vid exakt rätt tillfälle. Om värdena avviker avges direkt en signal, så att det går att ingripa omedelbart i nödlägen.

Översiktlig instrumentbräda för vårdgivare

Få direkt en signal vid avvikande värden

Över 500 000 mätningar har skickats och övervakats

83%
av patienterna tycker att cVitals är enkelt att använda
36%
av patienterna har färre besvär
100%
av vårdgivarna säger att cVitals förbättrar vården

De använder cVitals för att ge patienterna den bästa vården

Användarupplevelser

Lucas van Rijn
Hjärtfelssjuksköterska Slingeland Ziekenhuis

'cVitals för teleövervakning använder sig av de nyaste teknologiska möjligheterna, ger skräddarsydd vård, främjar terapiföljsamheten, ger insikt i livsstilen och kännedom om sjukdomen. Nära patienten med direkt tillämpbar bakgrundskännedom. Patienten kan stanna hemma och bestämmer själv vad som behövs för att integrera sjukdomen i hans eller hennes liv. Min erfarenhet påvisar hög kundbelåtenhet.'

Tamara Rongen
Hjärtsjukdomssköterskan vid Maasziekenhuis i Boxmer

'Nu när patienterna kan ge oss sina uppgifter digitalt genom cVitals-app är de mycket mer motiverade att sköta sin livsstil, och vi kan lättare hålla ett öga på saker. Detta skapar självförtroende.'

Ans Nederlof
Sjuksköterska Medicinskt Servicecenter

'Det Medicinska Servicecentret bidrar till avlastning för polikliniken. Med hjälp av installationen av cVitals kommer patienter endast när det är medicinskt nödvändigt att personligen träffa poliklinikens sjuksköterskor. Vi vägleder patienterna och avlastar dem därmed rejält.'

Fru Luiten-Quist
Konsument cVitals

'Med cVitals behöver jag inte besöka sjukhus lika ofta och får en känsla av säkerhet.'

Detaljer och kompletterande alternativ

Fungerar på nästan alla enheter

iOS-app för iPad och iPhone, Android-app finns i betaversion

Export av CSV-filer

Exportera meddelanden och mätningar

Kopplingar

Till exempel med HiX från Chipsoft och ASP från Promedico

Säker lagring av patientuppgifter

Enligt ISO27001

Hjälp med implementeringen

Stöd av våra vårdfuturister

Kan användas med olika bluetooth-mätapparatur

Stöttar även manuella mätningar av blodtryck, puls, vikt och blodsocker

Hjälp med installation och instruktion

Av FocusCuras installatör

CE-märkning

Medicinskt hjälpmedel klass 1

Används med Apple HealthKit

För hämtning och lagring av mätningar

Anslutning till UMO-larmcentral

Via vår partner Medisch Service Center

Frågelistor

För KOL (CCQ), hjärtsvikt och högt blodtryck

Kan kombineras med andra FocusCura-appar

Till exempel med cContact för optimal vård på distans