HartWacht

Hartmonitoring via een app

Met HartWacht van Cardiologie Centra Nederland (CCN) kunnen hartpatiënten altijd terecht bij hun eigen cardioloog via smartphone of tablet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de FocusCura-producten cVitals en cContact. Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen de zorg op afstand vergoed.

Wat is HartWacht?

Patiënten met hartfalen en cardiovasculaire problemen verkeren continu in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Dit kan leiden tot spoedbezoeken aan de arts of in het slechtste geval aan de spoedeisende hulp.

HartWacht werkt op basis van de producten cVitals en cContact. Vanuit huis kunnen patiënten metingen als bloeddruk, gewicht en hartslag naar hun cardioloog sturen. Wijkt een meting af, dan gaat er een signaal naar de zorgverlener. Bij een verslechtering kan er meteen videocontact worden opgenomen via cContact. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de patiënt direct terecht bij een van de lokale CCN-klinieken. Zo worden ziekenhuisopnames voorkomen.

HartWacht is beschikbaar voor iPhone, iPad, iPod, Android smartphones en tablets en via het web.

HartWacht wordt mogelijk gemaakt door

  • Cardiologie Centra Nederland
    FocusCura Spreker uitnodigen
    Zilveren Kruis Achmea

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in HartWacht? Neem dan contact met ons op!