Per 1 juli gaan onze nieuwe prijzen in voor de personenalarmering. Deze worden al genoemd op de website.
Tot 1 juli betaalt u de huidige prijzen van cAlarm start €21,50 en cAlarm Comfort €25,50.

Futurelab til sundhedssektoren

Grobund for plejeinnovationer

Markedet for sundhedspleje bliver oversvømmet med nye datakilder og nye apparater, apps og wearables med målefunktioner. Men hvilke af disse nye teknologier er virkeligt værdifulde for sundhedssektoren? I Futurelab til sundhedssektoren fremmer vi videnskabelig forskning i og brug af de nyeste innovationer fra hele verden. Det gør vi i samarbejde med videninstitutter.

Valideringsforløb for wearables, apparater og apps

Der kommer nye måleapparater, wearables og apps på markedet hver dag. Eksempelvis et intelligent plaster, som løbende måler patienternes vitale funktioner. Eller en app, der indsamler data ved hjælp af sensorer i en telefon eller et ur.

Det lyder jo fantastisk. Men hvor pålidelige er den slags wearables, hvis de bruges til medicinske formål? Og hvad sker der, hvis mere sårbare brugere, såsom kronisk syge, pludseligt selv begynder at måle deres vitale tegn? Er værdierne så stadigvæk pålidelige? Og hvilket apparat er det bedste at bruge, hvis man forsøger at skabe en bedre patientoplevelse?

cVitals-kontrolmoduler

I cVitals-kontrolmodulet undersøger vi, hvilken indvirkning et cVitals-program har på patienterne og deres omsorgspersoner. Hvad angår patienterne sker dette på flere forskellige områder: livskvalitet, patienternes tilfredshed, sygdomsbyrde og i hvor høj grad, de selv kan tage hånd om deres pleje.

Vi undersøger ligeledes indvirkningen af cVitals på sundhedsorganisationer. I denne forbindelse sættes der fokus på,hvor megen pleje der ydes – antal besøg hos praktiserende læge og speciallæger – og de udgifter, der er forbundet hermed. Disse kontrolmoduler kan igangsættes for organisationer, som tilbyder denne tjeneste til deres patienter. Resultaterne af undersøgelsen bruges til yderligere forbedring af plejeprocessen.

Samen de zorg verbeteren

Forbedring af sundhedsplejen i fællesskab. Er du med på den?

Vil du have flere oplysninger om vores produkter? Eller vil du gerne personligt udveksle idéer om, hvordan man kan forbedre sundhedsplejen? Så kontakt os!