Vanaf 26 september 2022 hebben we tijdelijk gewijzigde openingstijden. We zijn dan telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 13.00.
De overige tijd gebruiken wij om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor storingen zijn we bereikbaar op 030-6927050.

Kvalitet og databeskyttelse

FocusCura er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO/IEC 27001. For at opnå denne certificering inden for kvalitet og databeskyttelse skal vi opfylde strenge kvalitetskrav. Vores organisation bliver i denne sammenhæng kontrolleret med jævne mellemrum.

Kvalitet: ISO 9001

Den internationale standard ISO 9001 er af de mest anvendte standarder med henblik på kvalitetsstyring. Med denne certificering kan du være sikker på, at vores organisationsprocesser er af høj kvalitet.

I praksis vil det sige:

Tilfredse plejemodtagere og sundhedsorganisationer er det allervigtigste for os, og det er afgørende for, hvor vellykket vores arbejde er. Vores mission er sammen med vores partnere at udvikle teknologi, der er værdifuld inden for plejeområdet, således at sårbare personer kan leve selvstændigt så længe som muligt. Med blandt andet intelligente løsninger, rådgivning samt installations- og vedligeholdesafdelinger forsøger vi at opnå stadigt større tilfredshed.

Hvor vigtig kvaliteten er, afspejles også af de tre kerneværdier: fokus, enkelhed og kvalitet. Forbedringer er en fast del af vores daglige tankegang og arbejde. Vi arbejder hver dag på at gøre tingene en smule bedre.

Til dette formål gør vi brug af den såkaldte "LEAN filosofi". Kundeværdi (den kvalitetsværdi, som en kunde får) er et centralt aspekt i denne filosofi. Organisationsprocesserne skal være fastlagt således, at de skaber maksimal kundeværdi for at kunne opfylde kundernes krav, ønsker og behov så godt som muligt.

Vi måler kundernes tilfredshed ved hjælp af kunde- og patenttilfredshedsundersøgelser og ved at evaluere klager og hændelser. Som måleværdi anvender vi den såkaldte "Net Promotor Score" (NPS). Denne værdi er et af FocusCuras strategiske mål. 

Databeskyttelse: ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 er den internationale standard for databeskyttelse. Med dette certifikat angiver vi, at vi beskytter fortrolige oplysninger på korrekt vis.

I praksis vil det sige:

Med databeskyttelse mener vi alle foranstaltninger med henblik på tilgængelighed, integritet, fortrolighed og verificerbarhed af data. I det efterfølgende gives en nærmere forklaring af disse begreber.

Tilgængelighed

Med tilgængelighed mener vi, at oplysningerne og de vigtigste tjenester står til rådighed i det rette øjeblik og i den rette form.

Hos FocusCura er de datasystemer, som kunderne gør brug af enten direkte eller indirakte, med en garanti på 98 % tilgængelige 7 dage om ugen mellem kl. 7:00 og kl. 22:00.

Integritet

Med integritet mener vi, at dataene er korrekte, nøjagtige og fuldstændige.

Hos FocusCura vil det sig, at vores medarbejdere og medarbejderne hos de kunder, som gør brug af vores datasystemer, har erfaring. Og derudover at der er truffet foranstaltninger til kontrol af dataenes integritet – er de korrekte, nøjagtige og fuldstændige?

Fortrolighed

Med fortrolighed mener vi, at kun autoriserede personer har adgang til - og eventuelt kan tilpasse - dataene.

Hos FocusCura vil det sige, at medarbejderne eller eventuelle vikarer og/eller eksterne brugere får adgang under strenge forudsætninger. Og der er altid mulighed for at kontrollere, hvilke personer der har haft adgang til de forskellige datasystemer.

Derudover er alle nødvendige foranstaltninger truffet med henblik på at begrænse uatoriseret adgang til områder med kunde-, patient- og personaleoplysninger til et minimum.

Verificerbarhed

Med verificerbarhed mener vi, at oplysningerne er gemt på ét sted. Det vil sige, at vi har adgang til det sted, hvor dataene er gemt, således at vi kan se, hvor oplysningerne stammer fra.

Databeskyttelsesmål

Hvad angår databeskyttelse består vores mål af to dele:

  1. Vi ønsker en løbende forbedring af samarbejdet, og sætter tid af til dette formål.
  2. Vi ønsker at holde eventuelle skader og konsekvenser for en organisation nede på et minimum i forbindelse med brud på sikkerheden.