Een miljoenensubsidie voor een unieke eHealth samenwerking

10 februari 2017

Het is al even geleden dat ik groot nieuws aankondigde. Maar nu kan ik het u definitief vertellen: ‘we’ hebben een unieke miljoenensubsidie voor eHealth toegekend gekregen, samen met vier andere academische top ziekenhuizen in Europa! Ontzettend gaaf. En ik heb nog ander mooi subsidienieuws te delen, maar dat bewaar ik voor het einde van dit blog. Eerst neem ik u even mee terug in de tijd…

Het is december 2015 wanneer professor Cor Kalkman van het UMC Utrecht (tevens mijn promotor) wordt gewezen op een bijzondere Europese subsidie. Normaal is het erg lastig om bij de EU enkele miljoenen losgepeuterd te krijgen, maar dit keer leek de kans op succes toch iets hoger te liggen, zo liet men weten.

Mijn aandacht was getrokken. Zeker toen bleek dat het onderwerp ‘eHealth innovation in empowering the patient’ luidde. Want laat de inhoud van dit programma nou perfect aansluiten op mijn promotieonderzoek!

Let’s do this…

Op de eerste maandagochtend van het nieuwe jaar belt Cor meteen met Christian Jagersma, EU Grant Officer van de Raad van Bestuur van het UMCU. “Of hij alsjeblieft meteen tijd had om ons te spreken over deze subsidie.” Even later op dezelfde dag laten we Christian de probleemstelling lezen die we aan de EU willen voorleggen. Hij snapt het gelukkig en geeft aan dat dit een perfect onderwerp is voor een subsidieaanvraag! 'We hebben slechts vijf weken te gaan tot de deadline verstrijkt. Een race tegen de klok dus'Wel nog één ding: het UMCU mag de aanvraag niet alleen doen, maar moet een consortium vormen met organisaties uit tenminste 2 andere EU-lidstaten.

Oh, en we hebben slechts vijf weken te gaan tot de deadline verstrijkt. Een race tegen de klok dus. Cor laat zich niet van zijn stuk brengen en belt in allerijl bevriende collega’s uit Leuven, Londen en Stockholm. Gelukkig willen ze graag meedoen.

De tijd dringt

Nog iets meer dan drie weken te gaan. De spanning stijgt. Zeker als blijkt dat de subsidie geen normale aanvraag voor ‘onderzoeksgeld’ is. Het betreft subsidie voor de inkoop van nieuwe 'Pas drie (!) minuten voor het verstrijken van de deadline wordt de aanvraag ingediend'technologie. Inkoop hoor ik u denken? Hier is een arts doorgaans totaal niet mee bezig. Daarom wordt Paul Schrijnemakers, hoofd inkoop van het UMCU, bij deze Europese aanbesteding betrokken.

Maar hoe krijgen we in de korte tijd die ons nog rest alle consortiumpartners met de neuzen dezelfde kant op? Eventjes iedereen uit het buitenland bij elkaar brengen zo vlak voor de deadline? Ja inderdaad! FaceTimen is praktisch, maar er gaat toch niets boven een persoonlijk gesprek met elkaar. Nog diezelfde zondag vergaderen we op Schiphol om de basis voor de aanvraag verder te verstevigen. In de twee weken erna werken we met man en macht om de aanvraag te schrijven en te voldoen aan alle ingewikkelde Europese regels. Gelukkig mag ik bij FocusCura mijn agenda eventjes leeg vegen om een steentje bij te kunnen dragen.

Pas drie (!) minuten voor het verstrijken van de deadline wordt de aanvraag ingediend: 125 pagina’s aan tekst. Jemig. Of het resultaat gaat brengen of niet, op dat moment besef ik in korte tijd onwijs veel geleerd te hebben. En daar mag ik professor Kalkman enorm voor bedanken.

De start van een unieke eHealth samenwerking!

Afgelopen zomer werd bekend dat we de subsidie van 5,3 miljoen euro toegekend hebben gekregen! Dat betekent de start van deze unieke eHealth samenwerking met het UMC Utrecht en vier Europese academische topziekenhuizen (University College London Hospitals, het Universitair Ziekenhuis Leuven, Universiteitskliniek Aken en het Karolinksa University Hospital in Stockholm).We noemen dit unieke samenwerkingsverband ‘Nightingale’, naar de visionaire grondlegster van de verpleegkunde: Florence Nightingale.

Maar waar krijgen we nu precies subsidie voor?

'Uiteindelijk hopen we hiermee de kwaliteit van leven voor patiënten na een ziekenhuisopname zoveel mogelijk te verbeteren' We gaan de Europese industrie uitdagen voor ons een techniek te ontwikkelen voor het continu en draadloos monitoren van vitale functies van hoog-risicopatiënten, zowel op een verpleegafdeling als thuis na ontslag. En dat is echt uniek! De oplossing zoals we die van de industrie vragen dient niet alleen vitale functies draadloos te meten, want dat is niks nieuws.

Het moet een ‘slim’ monitoring- en communicatiesysteem zijn dat patiënten in staat stelt met zorgverleners te communiceren en dat tevens intelligente algoritmen gebruikt die real-time ingezet worden om achteruitgang eerder te herkennen en daarop te kunnen reageren. Concreet houdt dit in dat we een slim systeem zoeken dat data van verschillende sensoren combineert (zoals een hartslagmeting en een ademhalingsfrequentie), dat contextdata van de patiënt gebruikt (‘ik voel me de laatste uren niet lekker’) en dat een communicatiemogelijkheid tussen zorgverlener en patiënt biedt, om op afstand de situatie van de patiënt te kunnen interpreteren. Uiteindelijk hopen we hiermee de kwaliteit van leven voor patiënten na een ziekenhuisopname zoveel mogelijk te verbeteren of tenminste, te behouden. Patiënten kunnen een flink aantal uur achteruitgaan zonder dat dit opgemerkt wordt. Het leed wat dit meebrengt voor de patiënt en diens omgeving kan vaak enorm zijn. Dit hopen we met de gevraagde oplossing zoveel mogelijk te voorkomen.

Oproep aan de Europese industrie!

Sinds afgelopen November zijn we gestart met dit vierjarige traject. Op dit moment zijn we bezig met het ‘consulteren van de Europese markt’. Dus, hierbij nodigen we de industrie van harte uit om samen met ons, en met subsidie van de EU, deze slimme monitoringoplossing te ontwikkelen, die naadloos aansluit op de behoeftes uit de praktijk. De kennis van al die ‘knappe koppen’ uit het consortium krijgt u er gratis bij! Op 31 maart in Brussel en 6 april in München gaan we met geïnteresseerde bedrijven in gesprek. Meer informatie is te vinden op www.nightingale-h2020.eu

Het Nightingale Team, v.l.n.r.: Laurens van Wijck (Legal support, UMCU), Gerben Bekema (Procurement lead, UMCU), Dr. Robert Deisz (Intensivist/Anaesthesiologist, Uniklinik Aachen), Dr. David Konrad (Head of department of Anaesthesia, Surgical services and Intensive Care, Karolinska University Hospital Stockholm), John Welch (Consultant Nurse, University College London Hospitals), Prof. dr. Cor Kalkman (Anaesthesiologist, UMCU), Prof. dr. Frank Rademakers (Chief Medical Technology and Innovation Officer, Universitair Ziekenhuis Leuven), Paul Schrijnemakers (Head of Procurement, UMCU), Martine Breteler (PhD candidate, UMCU), Wilma de Jong (Financial controller, UMCU), Karianne Lindenhovius (Innovation manager, UMCU)

Als klap op de vuurpijl heb ik ook nog ander subsidienieuws…

'In hoeverre kan achteruitgang bij postoperatieve patiënten daadwerkelijk opgepikt worden met verschillende ‘wearables’?'Want, het Citrienfonds is toegekend aan mijn project ‘Wireless Vitals’! Minister Schippers van VWS heeft geld beschikbaar gesteld aan de koepelorganisatie van alle UMC’s, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), om verschillende initiatieven op het gebied van eHealth te versnellen en samenwerking tussen UMC’s te bevorderen. Voor dit project onderzoek ik door middel van een grondige validatie in hoeverre achteruitgang bij postoperatieve patiënten daadwerkelijk opgepikt kan worden met verschillende ‘wearables’ voor het draadloos meten van de vitale functies.

Spreken deze ontwikkelingen u aan? Over beide trajecten houd ik u uiteraard op de hoogte in mijn volgende blogs.