Met ICT sturen op uitkomsten

2 maart 2017

Open communicatie met behulp van zorg-ICT is mooi, maar slechts een randvoorwaarde voor goede zorg. De patiënt moet het hebben van procesverbeteringen over de hele keten. De Dutch Himss Community in Orlando inhaleert het concept van value based healthcare.

Traditioneel is de zorg in Nederland ingericht rondom vergoedingen en daardoor gebaseerd op verrichtingen. In de organisatie van zorgprocessen staan aanbod en kosten centraal en niet zozeer de 'waarde' die de zorg toevoegt voor de patiënt. Dat begint her en der voorzichtig te veranderen doordat partijen beter samenwerken over de muren van instituten heen en meer focussen op de patiënt.

Vanuit de behoefte om anders naar de inrichting en kosten van zorg te kijken, is aan Harvard University het concept van value based healthcare (VBHC) ontwikkeld. Maximale waardetoevoeging voor de patiënt is het uitgangspunt, met grote gevolgen voor de inrichting en bekostiging van de zorg die over de hele keten - GGZ, huisarts, thuiszorg, ziekenhuis – heen geïntegreerd plaatsvindt. Sturing op uitkomsten komt in de plaats van sturing op verrichtingen. Mensen van het kastje naar de muur sturen moet daarmee voltooid verleden tijd zijn. (Voor een verdere uitwerking van VBHC adviseren we om de video van het Zweedse Karolinska te bekijken waar de Nederlander Melvin Samsom aan het roer staat. En om de Skipr-blogs van Maarten Koopmans te lezen. 'Maximale waardetoevoeging voor de patiënt is het uitgangspunt in het concept van value based healthcare (VBHC)'

Menzis

Sturen op betere uitkomsten voor de patiënt krijgt in talrijke presentaties en ontmoetingen in de Dutch Community een boost. Naast de overheid, bedrijven en zorgaanbieders is ook zorgverzekeraar Menzis op directieniveau vertegenwoordigd. Directeur Zorg Joris van Eijck inspireert de aanwezigen met sprekende praktijkvoorbeelden. Dankzij moderne ICT in combinatie met nieuwe manieren van bekostiging vallen prachtige resultaten te bereiken: minder dure zorg, meer waarde voor de patiënt.

Menzis zet in op meerjarenafspraken met zorgaanbieders waarbij op kwaliteit wordt gestuurd. Bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg met Santeon rondom borstkankerzorg en het Martini ziekenhuis. En ook in de eerste lijn met zorgaanbieder Philadelphia waar vermindering van administratieve last centraal staat. Of met Arts en Zorg waar de huisarts de regie voert over de keten van zorg in nauwe samenspraak met de patiënt.'Minder dure zorg, meer waarde voor de patiënt'

Bekostiging eHealth

Nieuwe vormen van bekostiging bieden enorme kansen voor e-health, meldt Erwin Bomers, directeur zorg van het Slingeland-ziekenhuis. Dankzij de inzet van e-health in het zorgnetwerk van het ziekenhuis en thuiszorg Sensire kunnen patiënten thuis waarden meten. Zorg kan in een integraal netwerk plaatsvinden, waar mogelijk thuis. Menzis heeft het voortouw genomen om deze zorg via een compleet nieuw financieringsmodel te bekostigen. Via shared savings kan deze nieuwe zorg voor alle patiënten beschikbaar komen. De samenwerkende partijen verwachten dat zij 25 tot 30 procent ziekenhuisopnames kunnen voorkomen. Dat is goed voor de maatschappij en vooral goed voor de patiënt.

De brug tussen ICT en geneeskunde

Zo krijgt value based healthcare stapje voor stapje voet aan de grond in Nederland. Om het te laten werken, zijn nieuwe relaties nodig tussen medici, verpleegkundigen, bestuurders, techneuten en bedrijven. Zo vertelt radioloog Evert Sanders hoe er in het Bredase Amphia ziekenhuis voor is gekozen om de brug tussen ICT en geneeskunde formeel op bestuursniveau te beleggen. Intensivist De Waal is ìn het Medisch Stafbestuur benoemd tot Chief Medical Information Officer (CMIO) om de verbinding tussen (medische) zorg en ICT op het hoogste niveau te borgen.

Met deze inzichten sluiten we deze blogreeks af. Niet zozeer de Himss-beursvloer die uitpuilt van medische gadgets, dataplatformen en geestige spulletjes heeft ons geïnspireerd. Het zijn veeleer de rimpelingen die de steen in de Nederlandse zorg en ict te weegbrengt die tot nadenken aanzetten.

Ruud Koolen en Daan Dohmen

Dit blog is eerder verschenen op Skipr.

Skipr Himss Highlights

De Himss 2017 in Orlando is de grootste beurs op het gebied van ICT en zorg in de wereld. Software-ontwikkelaars en ingenieurs van grote en kleinere bedrijven toen er hun nieuwste ontwikkelingen. Skipr doet verslag vanuit Orlando waar 1200 bedrijven en 45.000 bezoekers vijf dagen lang blikken in de nabije toekomst werpen.

Philip van de Poel levert nieuwsberichten, achtergronden en context. Ruud Koolen en Daan Dohmen proberen in blogs en vlogs de zin van de onzin te scheiden. Dit in navolging van hun blogs tijdens Futuremed en bezoeken aan Silicon Valley in 2013, 2014 en 2015.

Wellicht bent u nieuwsgierig naar de lessen van de HIMSS 2017, maar bent u niet in de gelegenheid om af te reizen naar Orlando. Geen nood: dan komt u op 10 maart naar de Skipr HIMSS Highlights in Houten. Samen met bestuurders en IT-experts die de Himss hebben bezocht, vertaalt Skipr de HIMSS-lessen naar de Nederlandse context. Komt u ook?

Joris van Eyck (Menzis) is een van de sprekers tijdens de Skipr Himss Highlights op vrijdag 10 maart, naast Lies van Gennip (Nictiz), Dianda Veldman (Patiëntenfederatie) en Mirjam van Velthuizen-Lormans (raad van bestuur UMC Utrecht.