Stop onveilige sleutelkluisjes!

29 januari 2017

Dat kan wel degelijk (feiten, fabels en oplossingen op een rij)!

Gisteren besteedde VARA Kassa uitgebreid aandacht aan het sleutelprobleem in de thuiszorg. Een goede uitzending. Een verantwoorde manier om het probleem op te lossen, kwam echter nauwelijks aan bod. Daarom deel ik vanwege de vele vragen op sociale media hieronder onze kennis en oplossing. Want wat is het probleem eigenlijk precies? En vooral: HOE kunnen we dit voor alle kwetsbare ouderen definitief oplossen op een VEILIGE en BETAALBARE manier? Ik sluit af met een oproep en enkele nuttige links naar meer informatie.

Over woningtoegang bij thuiszorgclienten verbazen mensen zich al jaren. Wat is er aan de hand? Stel je woont als oudere zelfstandig maar bent minder mobiel. In dat geval is het waarschijnlijk dat je de deur niet op tijd kunt openen voor de thuiszorg. En zeker als je bedlegerig bent of nog erger, als je gevallen bent, kan je de deur helemaal niet openen. Dit noemen we het "sleutelprobleem in de zorg".

Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk:

  • EEN 'SLEUTELADRES': Je kunt de sleutels afgeven bij buren of nabij wonende mantelzorgers. Een goede oplossing maar er zijn steeds meer ouderen die niet voldoende sleuteladressen hebben (of ze willen hun omgeving niet lastig vallen).
  • EEN 'HUIS-TUIN-EN-KEUKEN-SLEUTELKLUISJE': Er zijn diverse sleutelkluisjes, verkrijgbaar voor weinig geld, maar de meeste zijn onveilig en binnen 20 seconden te kraken door het dievengilde (zie onder).
  • EEN 'PROFESSIONELE SLEUTELKLUIS': Ook hier zijn verschillende varianten. In het verleden werden die vergoed maar dat is niet langer het geval. Daarom betekent zo'n veilige kluis vaak een behoorlijke aanslag op de portemonnaies.
  • EEN 'INNOVATIEF WONINGTOEGANG PRODUCT': Er zijn inmiddels diverse mogelijkheden, zie hieronder een toelichting.

Innovatie: waarom is de oplossing zo lastig?

Als ik vertel over het sleutelprobleem dan krijg ik van de meeste mensen direct de reactie "waarom is dit nu zo ingewikkeld?". Ik snap die reactie. De reden is echter simpel: 1) in Nederland zijn de deuren/sloten niet standaard, 2) toegangen in de zorg moet je ook centraal kunnen regelen voor alle medewerkers en 3) de betalingsbereidheid onder clienten is beperkt.

Het eerste punt komt erop neer dat nagenoeg iedere deursituatie anders is: europrofiel, oplegsloten (die 'oude blokken'), dunne deuren, dikke deuren, centrale toegangen. Het is een ratjetoe. In het buitenland, hebben we dat veel minder. In Scandinavie zijn bv deuren gestandaardiseerde en ook in de VS is overal een vergelijkbaar (deadbolt) slot te vinden. Een oplossing in Nederland moet dus zeer flexibel zijn.

Daarnaast - punt 2 - zijn er ook wensen bij de thuiszorg om het werkbaar te houden. Immers, als thuiszorgorganisatie wil je niet voor elke deur een eigen toegangsmogelijkheid met als gevolg allemaal verschillende appjes op de telefoon en voor elke client een andere oplossing. Bovendien wisselen roosters in de thuiszorg nog weleens en je wilt dan niet steeds weer alles opnieuw moeten inregelen. Kortom, je wilt een oplossing die centraal in te regelen is.

Het laatste punt - betalingsbereidheid - snap ik ook. Zeker ouderen worden geconfronteerd met veel verschillende kosten als ze ouder worden en moeten steeds meer zelf betalen. Oplossingen van boven de 15 EUR per maand, gaan dan niet werken. En door alle bezuinigingen hebben thuiszorgorganisaties zelfs ook geen geld meer om dit te bekostigen. Kortom: hier ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal!

Om tot oplossingen te komen die WEL werken, deed ik dan ook samen met ons Woningtoegang-team bij FocusCura uitgebreid onderzoek. We spraken met clienten, zorgverleners en met 65 fabrikanten van slot-apparatuur uit binnen -en buitenland. Deze zoektocht met alle achtergronden vind je hier: onderzoek woningtoegang in Futurelab.

We spraken met clienten, zorgverleners en met 65 fabrikanten van slot-apparatuur uit binnen- en buitenland!

De huidige situatie

De huidige situatie is veel zorgorganisaties hun clienten adviseren (of verplichten!) een sleutelkluisje aan te schaffen. De kosten zijn laag maar het gevolg is dat er heel veel onveilige sleutelsituaties zijn. KASSA berichtte hierover gisteravond in een uitgebreid item. Je vindt dit via de link hieronder (excuses voor rare beeld maar dat komt door de instellingen op de site van KASSA). Meer dan 800 inbraken de afgelopen tijd, dit moet we stoppen!

Bekijk de uitzending bij Kassa

De gewenste situatie

Waar ik in geloof, is een situatie waarin clienten zelf kunnen kiezen uit een paar veilige oplossingen. Een 'sleutelfamilie' noem ik dat. Zo kan iedereen iets kiezen dat bij zijn of haar eigen situatie past. De ene kwetsbare oudere kiest voor een oplossing die onzichtbaar is en digitaal met een App wordt ondersteund. De andere wil juist iets dat vooral goedkoop maar wel veilig is.

De thuiszorg kan vervolgens clienten naar de ondersteunde mogelijkheden verwijzen, bijvoorbeeld via hun ledenvereniging. Bij de intake in de zorg wordt via het ECD (elektronisch clientendossier) van de thuiszorg iemand direct aangemeld voor een sleuteloplossing of anders wordt een papieren aanmeldformulier door de wijkverpleegkundige achtergelaten of verwezen naar de website. De client kiest welke oplossing bij zijn of haar situatie past en deze oplossing wordt geïnstalleerd.

"Ik ben blij met een veilige EN betaalbare oplossing voor het sleutelprobleem (mevr. Gerritsen, Brabant)"

Wanneer is dit haalbaar (antwoord: DIT KAN VANDAAG!)

Het afgelopen jaar hebben we bij FocusCura keihard gewerkt om deze visie waarheid te laten worden. En het goede nieuws is: dat is gelukt! Dit betekent concreet dat we met cKey Sleutelbeheer een innovatief totaalconcept bieden zoals hierboven beschreven. Steeds meer thuiszorgorganisaties kiezen hier ook voor. Zij lopen geen risico meer op investeringen en alle gedoe rondom sleutels wordt voor hen opgelost (beiden regelen wij volledig). We bieden een oplossing voor de kleine portemonnaie (minder dan 5 EUR per maand) en een oplossing voor de veeleisende gebruiker (minder dan 15 EUR per maand). Clienten hebben keuzevrijheid en voor een ledenvereniging is het nog een leuke dienst om voor clienten te regelen ook! In de onderstaande video zijn enkele oplossingen te zien, waaronder de cKey Door variant:


eHealth van vandaag, zorginnovaties van FocusCura

Wat moet u nu doen?

De grote vraag is natuurlijk 'wie is er nu aan zet'. Ik denk dat we allemaal een verantwoordelijk hebben. Hieronder mijn suggesties (op persoonlijke titel):

  • Overheid (landelijk) en gemeenten: Ik zou zorgen dat er een einde komt aan de onveilige kluisjes. Bij wet verbieden zal lastig zijn maar deze onveilige situaties moeten we niet willen. Ook dient er een vangnet te zijn voor die mensen die veilige oplossingen echt niet kunnen betalen. Hier zie ik een rol voor gemeenten.
  • Thuiszorg: Allereerst moeten thuiszorgorganisaties in mijn ogen stoppen met het actief aanbieden/verplicht stellen van kluisjes waarvan ze weten dat ze niet veilig zijn. Dit is onethisch in mijn ogen. Ik neem het wel even voor ze op: tot ca. 1,5 maanden geleden was er geen betaalbaar alternatief dus ze konden niet anders. Maar nu dit er wel is, moeten ze die kans aangrijpen en tot actie overgaan. Wij helpen ze graag...
  • Bedrijven (zowel slotfabrikanten als ECD leveranciers): Ook bedrijven hebben een plicht. Zij moeten zorgen dat hun oplossingen betaalbaar zijn en open kunnen communiceren met de Elektronische Dossiers (ECD) zoals gebruik in te sector (oa Nedap (Ons), Caress, eCare en Unit4). En andersom moeten die ECD leveranciers ook openstaan om zo'n koppeling te maken. Dan kan een verpleegkundige direct bij de intake het sleutelprobleem oplossen.
  • Clienten zelf en hun verwanten: Ook zij kunnen zelf iets doen. Zij kunnen veilige oplossingen eisen maar moeten zich wel realiseren dat goede producten ook iets kosten en dit niet door de thuiszorg vergoed wordt momenteel. Dat is geen vrijbrief dat het duur moet zijn, maar het is wel de realiteit dat mensen ook zelf zullen moeten bijdragen. Ligt hier een kans voor verzekeraars om in aanvullende pakketten iets te doen?
  • Zorgverleners: Als laatste de zorgverleners. Zij kunnen bijdragen door zich goed te laten informeren en clienten te wijzen op de mogelijkheid.

Ik zal binnenkort zorgen dat er een lijst beschikbaar is met het overzicht waar in Nederland deze oplossingen geboden worden. Hieronder vast enkele nuttige links. Nu er sinds 1,5 maand een veilig en betaalbare oplossing is, moeten we ook actief tot actie overgaan!

Nuttige links

Meer achtergronden, onze ervaringen en video materiaal is hier te vinden:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Wij informeren u graag. Onderaan deze pagina staat een knop 'ik wil meer informatie', als u die invult dan wordt er contact opgenomen: https://www.focuscura.com/nl/ckey-sleutelbeheer

NB. Deze en voornoemde informatie is nu primair gericht op de zorgorganisaties. Aan uitgebreide informatie voor cliënten en mantelzorgers zelf als ook een lijst met thuiszorgorganisaties die onze oplossingen aanbieden, wordt actief gewerkt. Gelet op de vele vragen die binnenkwamen bij mij/ons n.a.v. Kassa gisteravond leek het me toch goed deze achtergrondinformatie vast te plaatsen.