Futurelab voor de Zorg

Broedplaats voor zorginnovatie

De zorgmarkt wordt overspoeld met nieuwe meetdevices, -apps, wearables en databronnen. Maar welke nieuwe technologieën zijn nu echt waardevol voor de zorg? In het Futurelab voor de Zorg stimuleren wij wetenschappelijk onderzoek naar en gebruik van de nieuwste innovaties uit de hele wereld. Dit doen wij samen met kennisinstellingen, zorgverleners en patiënten. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van lopende projecten.

Validatiestraat wearables, devices en apps

Elke dag komen er nieuwe consumenten devices, wearables en apps op de markt. Denk bijvoorbeeld aan een slimme pleister die continu vitale functies van patiënten kan meten. Of een app die data verzamelt via sensoren in de telefoon of horloge.

Dat klinkt geweldig. Maar wat is nu de betrouwbaarheid van zulke wearables als zij in de klinische setting worden gebruikt? En wat gebeurt er als ook meer kwetsbare gebruikers, als chronisch zieken, ineens zelf hun vitale waarden gaan meten? Zijn dit dan nog steeds betrouwbare waarden? En welk device kan het beste worden ingezet om een betere patient journey in te richten?

Als onderdeel van het promotieonderzoek van Martine Breteler in het UMC Utrecht, begeleid door prof. dr. C. Kalkman (anesthesioloog),  dr. T.J. Blokhuis (chirurg) en dr. ir. D.A.J. Dohmen, valideren we wearables op medische uitkomsten en gebruiksvriendelijkheid voor diverse doelgroepen.

Onderzoeksmodule cVitals

In de onderzoeksmodule cVitals onderzoeken we wat voor impact een cVitals-programma heeft voor patiënten en voor zorgverleners. Voor de patiënten gebeurt dit op verschillende gebieden: kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, ziektelast en de mate waarin zij regie kunnen houden over eigen zorg.

Ook voor zorgorganisaties onderzoeken we de impact van cVitals. Hierbij staat het effect op zorgconsumptie centraal – aantal bezoeken huisarts of specialist – en de kosten en opbrengsten die daarmee gepaard gaan. Voor organisaties die deze dienst aanbieden aan hun patiënten kan deze onderzoeksmodule worden gestart. De resultaten van het onderzoek zijn weer input voor het verder verbeteren van het zorgproces.