Vrouw kijkt uit het raam met personenalarmering

Keurmerk personenalarmering: kiezen voor een betrouwbare dienst

Voor u een keuze maakt uit de verschillende alarmeringsdiensten, wilt u zeker weten dat u voor een veilige en betrouwbare oplossing kiest. Een goede manier om hierachter te komen, is te kijken naar de onafhankelijke keurmerken die een dienst of bedrijf heeft. Dit zijn de drie belangrijkste keurmerken voor personenalarmering in Nederland.

Kwaliteitskeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten

 • Wat is het?
  Dit is hét keurmerk voor personenalarmering in Nederland. Wanneer een dienst dit keurmerk heeft, weet u zeker dat deze betrouwbaar is. Zowel de betrouwbaarheid en kwaliteit van het alarmapparaat, als de installatie en helpdesk, maar ook de zorgcentrale die wordt ingeschakeld na het maken van een alarm. Ook vergoeden steeds meer zorgverzekeraars alleen nog wanneer de gebruikte personenalarmeringsdienst dit keurmerk heeft.  
 • Wie bepaalt of een bedrijf het keurmerk krijgt?
  De branchevereniging WDTM (Wonen, Diensten en Techniek voor mensen) bepaalt of een bedrijf het keurmerk krijgt. Dit gebeurt na een grondige controle door de onafhankelijke organisatie KIWA. Alleen speciaal daarvoor opgeleide controleurs mogen zo’n controle uitvoeren.
 • Hoe weet u of een bedrijf het keurmerk heeft?
  De meeste bedrijven zullen dit vermelden op hun website of in bijvoorbeeld hun folder. U kunt het echter ook zelf controleren. Bekijk welke bedrijven en organisaties dit keurmerk voor personenalarmering hebben. U zult zien dat FocusCura er ook tussen staat.

Certificaat voor kwaliteit: ISO 9001

 • Wat is het?
  Wanneer een bedrijf dat personenalarmering aanbiedt het ISO 9001 certificaat heeft, dan kunt u ervan uitgaan dat hun werkwijze van kwaliteit is. Het betekent ook dat zij altijd werken aan een betere werkwijze. ISO 9001 is een internationaal certificaat.
 • Wie bepaalt of een bedrijf dit certificaat krijgt?
  Een certificatie-instelling beoordeelt of een bedrijf voldoet aan de ISO 9001 eisen. De verschillende certificatie-instellingen worden op hun beurt weer gecontroleerd door een zogeheten accreditatie-instelling, in Nederland is dat de Raad voor Accreditatie. Dit omdat een beoordeling in opdracht van het bedrijf gebeurt.
 • Hoe weet u of een bedrijf gecertificeerd is?
  De meeste bedrijven vermelden dit op hun website of in bijvoorbeeld hun folders. Wilt u het zelf controleren? Dan kunt u het bedrijf vragen om het certificaat te laten zien. Deze ontvangen zij na goedkeuring. Sommige bedrijven kiezen er ook voor om zich te laten opnemen in het online ISO register, maar lang niet alle bedrijven doen dit vanwege de (jaarlijkse) kosten. Lees meer over het ISO 9001 certificaat bij FocusCura.

Certificaat voor informatiebeveiliging: ISO 27001

 • Wat is het?
  Met het ISO 27001 certificaat laten bedrijven zien dat zij vertrouwelijke gegevens op de juiste manier beveiligen. Denk bijvoorbeeld aan de medische gegevens die u deelt als u zich voor personenalarmering aanmeldt. Uiteraard wilt u niet dat iedereen deze kunt zien, laat staan gebruiken. Met dit certificaat doet een bedrijf er alles aan om dit te voorkomen. ISO 27001 is een internationaal certificaat.
 • Wie bepaalt of een bedrijf dit certificaat krijgt?
  Net als bij ISO 9001 beoordeelt een certificatie-instelling of een bedrijf aan alle eisen voldoet.
 • Hoe weet u of een bedrijf gecertificeerd is?
  Dit kunt u op dezelfde manier te weten komen als bij ISO 9001. Lees meer over het ISO 27001 certificaat bij FocusCura.