Coronavirus: dit zijn de voorzorgsmaatregelen van FocusCura

23 maart 2020

Update 14 september 2020

Sinds maandag 23 maart heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd bovenop de maatregelen van 15 maart. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op dit moment gelden alle reeds afgesproken regels en principes nog steeds binnen FocusCura. Wij werken immers voor een kwetsbare doelgroep en wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus.

Principes
We hebben hierbij soms moeilijke afwegingen te maken, waarbij we ons laten leiden door onze missie, die kort te vertalen is naar de volgende principes achter onze keuzes:

 • De veiligheid en gezondheid van de cliënt gaat voor alles
 • Als we de (thuis-)zorg op een verantwoorde manier kunnen blijven ondersteunen in deze moeilijke tijden, dan doen we dat. 

Dilemma’s
Voor wat betreft de veiligheid en gezondheid van de cliënt staan we regelmatig voor een dilemma. Een bezoek van een installateur kan immers leiden tot een miniem risico. Aan de andere kant kan het niet hebben van (een functionerende) alarmering leiden tot een groter risico. Ook in tijden van corona is er een reëel risico op een val- of ander incident. Voor het plaatsen van een medicatiedispenser geldt hetzelfde. Geen gebruik maken van een dispenser kan leiden tot gezondheidsrisico’s voor een cliënten. En het niet plaatsen van een medicatiedispenser betekent ook een extra belasting voor de wijkzorg. Die de schaarse tijd juist nu aan andere zaken/cliënten moet besteden.

Keuzes
We volgen op dit moment het standpunt dat diensten zoals personenalarmering, medicatiebegeleiding of beeldzorg juist ondersteunend zijn. Ze zijn namelijk van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers en voor het functioneren van de wijkzorg. Samen met onze zorgpartners maken we hierin de juiste keuzes. Een andere keuze is om  heel veel te doen om het risico op besmetting te voorkomen. We passen onze werkwijze en communicatie elke dag aan zodat een eventueel risico op besmetting tot een minimum beperkt wordt. Hiervoor volgen wij de richtlijnen van het RIVM en van de overheid. En wij doen nog meer.

Maatregelen preventief algemeen

 • Sinds begin maart schudden we zowel op kantoor als bij onze cliënten thuis of bij andere ontmoetingen geen handen meer.
 • Medewerkers in kantoorfuncties werken in thuis tenzij hun werkzaamheden het vereisen om op ons kantoor te werken. Zodra die werkzaamheden gereed zijn vertrekt de medewerker weer naar huis.
 • Bij verkoudheidsklachten of koorts blijven onze installateurs uiteraard thuis.
 • Indien een van de gezinsgenoten van onze installateurs koorts heeft (38 graden of meer) dan blijft onze installateur ook thuis. Dit is een extra veiligheid die FocusCura toepast ondanks de vrijstelling die hiervoor geldt voor cruciale beroepen.

Maatregelen preventief in de woning van de cliënt

 • Onze installateurs richten zich in de woning van de cliënt op de kritische handelingen: installatie, service en het verhelpen van storingen.
 • Onze installateurs proberen de installatietijd zo kort mogelijk te houden, bijvoorbeeld door waar mogelijk apparatuur alvast voor het bezoek aan de cliënt te configureren.
 • Onze monteurs installeren nog steeds iPads voor beeldcontact. Om de installatietijd in de woning van de cliënt tot een minimum te reduceren configureren wij iPads vooraf bij ons op kantoor en krijgt de cliënt kort na installatie een telefonische gebruiksinstructie door een andere medewerker.
 • Bij ophalen van een Medido en/of een Essence apparaat belt onze installateur vooraf met de vraag of de cliënt de apparatuur bij de voordeur neer willen zetten, zodat onze installateurs niet bij de cliënt naar binnen hoeven.
 • Onze installateurs houden zoveel mogelijk afstand van de cliënt, bij voorkeur minimaal 2 meter. Voor werkzaamheden die dit toelaten zijn onze installateurs (deels) in een andere ruimte in de woning dan de cliënt.
 • Onze installateurs tekenen voor akkoord na mondeling akkoord van de cliënt zodat de cliënt zelf geen contact heeft met de iPad van de installateur.
 • Onze installateurs desinfecteren de apparatuur in het bijzijn van de cliënt en desinfecteren hun iPad die zij voor hun eigen werkzaamheden gebruiken na het bezoek aan elke cliënt.
 • Onze installateurs desinfecteren hun handen voor én na elk bezoek aan een elke cliënt.

Overige maatregelen en opmerkingen

Voor onze medewerkers met kleine of schoolgaande kinderen geldt dat zij werkzaam zijn in een sector met een cruciaal beroep en wordt opvang van hun kinderen geregeld. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening aan onze cliënten zo goed mogelijk voortzetten 

Verder gelden ook voor ons de basisadviezen van het RIVM:

 • Hoesten in binnenkant van de elleboog
 • Regelmatig handen wassen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken


We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over wat deze maatregelen voor u betekenen. Op de website van het RIVM vindt u alle actuele informatie over de verspreiding van het virus en de preventiemaatregelen. Voor vragen over installaties of service kunt u contact met ons opnemen via 030-6927050 of mail naar [email protected].