Primeur: eindelijk kunnen patiëntgegevens eenvoudig en veilig uitgewisseld worden

6 februari 2018

DEN HAAG – Samenwerken in de zorg wordt steeds belangrijker. Hiervoor moeten patiëntgegevens tussen zorgverleners en met de patiënt zelf kunnen worden gedeeld. Helaas is dit niet eenvoudig door alle verschillende systemen in de zorg. Daar komt nu verandering in. Reinier Haga Groep is de eerste die Zorgplatform in gebruik neemt. Daarmee kunnen zij patiëntgegevens eenvoudig, gestructureerd én veilig uitwisselen.

De Reinier Haga Groep (Reinier de Graaf in Delft, HagaZiekenhuis in Den Haag en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer) nemen het Zorgplatform als eerste in gebruik. Via het platform kunnen patiëntgegevens vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) eenvoudig, veilig en gestructureerd worden uitgewisseld tussen zorginstellingen en eHealth oplossingen zoals de cVitals app van FocusCura. De introductie van Zorgplatform is daarmee koren op de molen van het kabinet, dat de ambitie heeft om samenwerking in de zorg te bevorderen door actief ICT-standaarden te ontwikkelen en deze verplicht te gaan stellen. Vandaag werd Secretaris-Generaal Erik Gerritsen hierover bijgepraat tijdens een werkbezoek.

“Van groot belang”

“Wij willen als Reinier Haga Groep de juiste zorg, op de juiste plaats op het juiste moment bieden aan onze patiënten. In deze ambitie is het noodzakelijk om de zorg zoveel mogelijk rondom de patiënt te organiseren. Zo is de patiënt steeds meer de regisseur over zijn eigen zorgproces. De inzet van een thuismeet-app om thuis vitale waarden zoals bloeddruk, gewicht of hartritme te kunnen meten past daarbij. Daarnaast is de beschikbaarheid van een patiëntendossier voor onze artsen en verpleegkundigen van groot belang”, vertelt manager ICT Marcel Slingerland. “Patiëntgegevens komen al lang niet meer alleen uit ons eigen ziekenhuis, maar ook van andere zorgorganisaties en innovatieve apps die patiënten thuis gebruiken. Zorgplatform helpt ons nu koppelingen hiermee mogelijk te maken.”

Uitwisseling via standaarden

Een veelgehoorde wens van artsen en verpleegkundigen is dat zij een totaalbeeld van de patiënt willen. Dit lukt vaak niet omdat deze informatie in te veel verschillende systemen is opgesloten. “Speciaal om dit op een eenvoudige en veilige manier mogelijk te maken, hebben we Zorgplatform ontwikkeld” aldus Remko Nienhuis van ChipSoft. “Zorgplatform zorgt dat informatie op een standaard manier kan worden uitgewisseld met het elektronisch dossier in het ziekenhuis. Dat gebeurt met behulp van de door de overheid gedefinieerde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s) Zo kan het EPD van een ziekenhuis koppelen met andere patiëntendossiers, maar ook met andere zorginnovaties.”

eHealth apps

FocusCura is de eerste partij wiens cVitals app op Zorgplatform wordt aangesloten. Een medisch specialist kan daardoor direct uit het EPD ‘’cVitals thuismeten’ voorschrijven en thuis gemeten data en alarmen bij afwijkingen in het EPD inzien. Hier kunnen zij ook op reageren, bijvoorbeeld met een videogesprek. Cardioloog Jan Willem Borleffs van het HagaHartcentrum in het HagaZiekenhuis: “Afgelopen jaar hebben wij binnen ons project CardioThuis ervaren wat thuismeten en beeldbellen van FocusCura voor onze patiënten met hartfalen kan betekenen. Patiënten voelen zich veiliger en we kunnen eerder ingrijpen om opnames te voorkomen.

"Deze nieuwe vorm betekent voor mij een betere controle en dat werkt heel fijn.”Dat beaamt ook meneer van der Hoeven, zelf patiënt bij het Haga ziekenhuis: "Deze nieuwe vorm betekent voor mij een betere controle en dat werkt heel fijn.”

Een voorwaarde om meer patiënten aan te sluiten, is de integratie van deze cVitals thuismeetgegevens in het patiëntendossier HiX van ChipSoft zodat artsen er niet nog een systeem naast krijgen. Borleffs: “Ik ben verheugd dat we dankzij Zorgplatform alle gegevens centraal in het patiëntendossier beschikbaar krijgen. Dit is een belangrijke stap in de acceptatie van eHealth.” 

Door de aansluiting van de thuismetingfunctionaliteit op Zorgplatform hebben andere zorginstellingen die zich aansluiten ook inzicht in die gegevens. Nederland heeft daarmee een primeur waar het gaat over delen van patiëntgegevens tussen patiënt en het ziekenhuis.