FocusCura en zorgverzekeraar VGZ sluiten belangrijke overeenkomst

21 oktober 2020

Goed nieuws! FocusCura en zorgverzekeraar VGZ zijn vanaf 1 januari 2021 contractpartners op het gebied van personenalarmering. Dit houdt in dat FocusCura bij een indicatie, vergoeding kan regelen voor gezamenlijke VGZ-cliënten. Met name cliënten in het zuiden van Nederland en het noorden van Noord – Holland profiteren van deze extra dienstverlening. Cliënten hoeven namelijk niet langer hun facturen zelf in te dienen, FocusCura zal dit per 1 januari voor hen doen.

‘’FocusCura wil ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, en iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Met het sluiten van deze overeenkomst zetten we hier weer een belangrijke stap in. De gesprekken met VGZ zijn heel fijn verlopen. We streven samen hetzelfde doel na, het verbeteren van de zorg.’’ Aldus Dennis Linn, nauw betrokken bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Wanneer heb ik als cliënt recht op een vergoeding?
Niet alle VGZ-cliënten met een personenalarmering hebben recht op een vergoeding. Er is een medische indicatie van de behandelend arts noodzakelijk om een vergoeding uit de basisverzekering te krijgen. Ook moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

•    Cliënt heeft een lichamelijke handicap en moet in geval van nood direct medische of technische hulp van buitenaf inroepen
•    Cliënt is voor langere tijd op zichzelf aangewezen
•    Cliënt kan in een noodsituatie niet zelf de telefoon gebruiken

FocusCura zal namens VGZ de indicatiestelling uitvoeren.

Wat is er in de maandelijkse vergoeding inbegrepen?
Onder de maandelijkse vergoeding vallen de zorgtoewijzing, levering en installatie van de apparatuur voor personenalarmering. Dienstverlening, nazorg en noodzakelijke reparaties zijn eveneens inbegrepen. 

In de maandelijkse vergoeding worden niet het abonnement voor de meldkamer en kosten voor communicatie en professionele opvolging opgenomen.

Over FocusCura
FocusCura helpt mensen langer zelfstandig te blijven. De regie te houden. Dat doen we door het ontwikkelen van zorginnovaties. Slimme producten en diensten, waarmee iedereen de zorg kan blijven krijgen die hij of zij nodig heeft.