FocusCura kondigt vertrek aan van CEO Raoul Zaal. Hans Schipper voorgedragen als opvolger.

16 september 2021

Raoul Zaal zal FocusCura per 31 december 2021 verlaten. Hij draagt zijn positie over aan Hans Schipper. Hans Schipper is sinds 1 april werkzaam bij FocusCura en heeft de afgelopen maanden gebruikt om de organisatie en de markt te leren kennen.

Hans Schipper: ‘Goede en houdbare zorg voor onze oudere generatie is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Dat technologie hierbij onmisbaar is, is inmiddels onomstreden. Het is ongelooflijk wat FocusCura in haar bestaan heeft betekend voor zorgorganisaties en ouderen. Het verder uitdragen en uitbouwen van de missie van FocusCura zie ik als een enorme eer. Met Assa Abloy als sterke moeder kunnen we nog sneller nieuwe oplossingen naar de markt brengen en zullen we kosten- en schaalvoordelen realiseren die rechtstreeks voelbaar zijn voor onze klanten.

Voordat Hans bij FocusCura in dienst trad heeft hij o.a. gewerkt bij AET Europe BV en een omvangrijke periode bij Nedap.

7 jaar FocusCura
Begin 2015 begon Raoul Zaal als CMO voor FocusCura Groep, dat toen nog bestond uit 3 business units: eHealth (nieuwe digitale zorgoplossingen, vooral gericht op ziekenhuizen), eCommerce en ‘Zorginnovatie’ (de ‘klassieke’ activiteiten op het gebied van alarmering, toegang en medicatiebegeleiding, vooral gericht op de VVT). Naast CMO voor de groep werd Raoul Zaal eindverantwoordelijk voor twee van de drie business units: eHealth en eCommerce.

Om een duidelijkere focus aan te brengen in de activiteiten werd er gestopt met eCommerce. Binnen eHealth werd alle focus gelegd op ‘telemonitoring’, het ontwikkelen van krachtige ‘thuismeetprogramma’s’ voor de zorg. Dit deel van FocusCura werd in 2018 verzelfstandigd en is onder leiding van Daan Dohmen, de oprichter van FocusCura, succesvol doorgegaan als “Luscii”. 

Raoul Zaal werd vanaf dat moment CEO van FocusCura, dat zich volledig ging toeleggen op alarmering en monitoring, toegang voor zorg, beeldzorg en medicatiebegeleiding. Met de thuiszorg als belangrijkste doelgroep. Onder leiding van Raoul Zaal werd stevig geïnvesteerd om juist deze ‘klassieke’ diensten, waar al tientallen jaren amper op is geïnnoveerd, naar een nieuw niveau te brengen. Op alle productgroepen is de transformatie ingezet van ‘analoog’ (alarmering) en ‘fysiek’ (toegang) naar digitaal. Smart, IoT connected diensten met een geïntegreerde plaats in zorgprocessen. Ook de dienst medicatiebegeleiding kreeg met de introductie van cMed Plus een forse upgrade. Van ‘pillenuitgeefkastje’ naar slimme, door data ondersteunde, end-to-end dienst waar cliënten en zorgorganisaties écht mee geholpen zijn.

Een nieuwe stap
Nu voelt het vertrek als een logische stap. Raoul Zaal: “De overname van FocusCura door Assa Abloy is nu ruim een jaar geleden. Zo’n overname leidt tot veranderingen in de organisatie en het portfolio die ik graag heb willen begeleiden. Ondanks de drukte van de overname en ondanks de coronacrisis hebben we ook mooie nieuwe producten kunnen introduceren. Corona heeft niet alleen de normale bedrijfsvoering heel lastig gemaakt, maar ook de integratie met Assa Abloy. De overname, de integratie, alles is ‘remote’ gegaan. Maar nu komen we in rustiger vaarwater. Een goede opvolger is beschikbaar, de integratie met Assa Abloy gaat een nieuwe fase in, de groei zit er bij cMed Plus goed in en het einde van corona komt in zicht. Daarmee is het moment gekomen om het stokje over te dragen. Met pijn in het hart. Met alle FocusCura collega’s werken we aan een krachtige missie. Maar deze missie, cultuur en competenties verdwijnen niet. Die zullen onder leiding van Hans Schipper en met de steun van Assa Abloy alleen maar verder versterkt worden”.

Over FocusCura
FocusCura is in 2003 opgericht en is in Nederland marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. FocusCura helpt mensen langer zelfstandig te blijven, zelf regie te houden en de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. FocusCura werkt met 100 werknemers aan het overbruggen van de kloof tussen ‘koude techniek’ en ‘warme zorg’. Sinds juli 2020 is FocusCura onderdeel van Assa Abloy, naast wereldmarktleider op het gebied van toegangsoplossingen, een sterke speler binnen ‘Senior Care’ met als missie: “enabling a richer life for our growing senior population”

- Einde persbericht- 

Noot voor de redactie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met L. Hoekstra, afdeling communicatie. Tel: 030- 692 70 50 of 06-47950285.
E-mail: [email protected]. Beeldmateriaal is vrij te gebruiken. Bronvermelding: FocusCura