FocusCura neemt personenalarmering over van Hulpmiddelencentrum Friesland (HMC)

13 mei 2020

FocusCura neemt per direct alle activiteiten rondom personenalarmering over van HMC, dat op 3 april failliet is verklaard. Hiermee waarborgt FocusCura de continuïteit van deze kritische dienst voor de meer dan 4.500 klanten.

Voor de zorgorganisaties in het noorden is dit eveneens goed nieuws, ook de dienstverlening aan hen wordt gecontinueerd. Tenslotte, is het goed nieuws voor het personeel omdat FocusCura werknemers die direct bij de dienst personenalarmering betrokken zijn een arbeidsovereenkomst zal aanbieden. FocusCura wil hiermee ook haar wens onderstrepen om blijvende verbinding met de regio te realiseren. 

FocusCura is al meer dan 15 jaar specialist in zorginnovaties en marktleider op het gebied van personenalarmering en is door de curator beoordeeld als de beste optie voor alle betrokkenen om de dienst voort te zetten. Met de keuze voor FocusCura wordt niet alleen de dienst op een kwalitatieve manier voortgezet, tevens is de toekomst voor zowel de cliënt als de zorgorganisaties in de regio hiermee geborgd. FocusCura zal vanuit haar innovatiestrategie namelijk niet alleen de huidige dienstverlening continueren, het zal de komende jaren ook zorgen voor een sterk verbeterde ondersteuning van de cliënt en de zorgverleners door de inzet van moderne, digitale technologie.

Raoul Zaal (CEO FocusCura) geeft aan: “We zijn erg blij dat we voor alle betrokkenen rust en zekerheid kunnen bieden. Maar wat ons betreft blijft het daar niet bij. De laatste jaren heeft HMC onvoldoende kunnen investeren in verbetering van de dienstverlening. Het heeft daardoor ook de slag van analoog naar digitaal gemist. En juist die digitalisering zorgt ervoor dat cliënten langer veilig thuis kunnen blijven wonen en dat zorgorganisaties efficiënter hun schaarse en drukbezette medewerkers kunnen inzetten. Hier gaan we graag samen met de noordelijke zorgpartners mee aan de slag.” 

Een deel van de huidige apparatuur voldoet niet aan de standaarden die FocusCura hanteert en zal direct worden vervangen. Het resterende deel zal in de komende jaren geleidelijk overgaan van analoog naar digitaal. Digitaal biedt voor zowel cliënten als zorgorganisaties enorme voordelen. Het verhoogt de veiligheid voor de cliënt en het zorgt voor een forse verlaging van de druk op de wijkzorg. 

Ontdek onze producten

cAlarm personenalarmering

Alarm slaan met één druk op de knop

Meer informatie

Alle cliënten worden deze week nog per brief geïnformeerd. Ook zal FocusCura een ronde maken langs de zorgorganisaties en andere partners. Als aftrap zal er een webinar worden georganiseerd voor alle betrokkenen. Geïnteresseerden voor dit webinar kunnen zich melden door een mail te sturen naar [email protected].