Stopzetting cMed Plus dienstverlening

12 september 2022

FocusCura stopt noodzakelijkerwijs met de cMed Plus dienstverlening per 15 september 2022

FocusCura moet noodzakelijkerwijze de dienstverlening rondom de medicatiebegeleiding op afstand met de cMed Plus medicijndispenser op zeer korte termijn beëindigen. Reden hiervoor is dat het platform waarop de medicijndispenser draait, per 15 september afgesloten is. Omdat FocusCura het belang van de cliënt en de medicatieveiligheid te allen tijde centraal stelt, heeft het bedrijf geen andere keuze.

Wat betekent dit?

Omdat FocusCura de medicatieveiligheid niet meer kan garanderen, dienen per 15 september aanstaande alle, bij de cliënten actieve cMed Plus dispensers uitgeschakeld te worden. In overleg met de (thuis)zorgorganisaties, apothekers en FocusCura zal het beste alternatief voor medicijnbegeleiding bepaald worden.

Alternatieve oplossing voor medicijnbegeleiding op afstand

Omdat FocusCura de toegevoegde waarde van medicatiebegeleiding op afstand zeer belangrijk acht, is gekeken naar mogelijke alternatieven. Dit alternatief is gevonden in samenwerking met Vitavanti. FocusCura adviseert zorgorganisaties over te stappen naar de Medido medicijndispenser van Vitavanti. Het Nederlandse bedrijf Vitavanti is marktleider en levert de Medido dienstverlening sinds 2009. Vitavanti ondersteunt in Nederland dagelijks ruim 8.300 cliënten bij medicatie aanreiking bij meer dan 225 zorginstellingen. FocusCura is dankbaar voor deze samenwerking.

Informatie naar zorgorganisaties

FocusCura heeft alle zorgorganisaties die gebruik maken van de medicatiebegeleiding op afstand met de cMed Plus geïnformeerd over de ontstane situatie. Hierbij is informatie verstrekt hoe te handelen en is de alternatieve oplossing aangeboden.

Achtergrond

De situatie waardoor FocusCura genoodzaakt is haar dienstverlening te moeten beëindigen en derhalve niet langer de medicatiebegeleiding op afstand kan continueren is ontstaan doordat de fabrikant en leverancier van de cMed Plus medicijndispenser zeer recent te kennen heeft gegeven dat zij per 15 september haar service platform in Nederland zal afsluiten.

Omdat de ondersteuning van het cMed Plus platform noodzakelijk is voor de dienstverlening, kan FocusCura de dienst van medicatiebegeleiding op afstand niet meer bieden vanaf deze datum.

Tot slot

FocusCura betreurt deze situatie ten zeerste, maar zal zoals altijd, de clientveiligheid voorop blijven stellen. FocusCura wil zich aan alle betrokkenen oprecht excuseren voor de ontstane situatie.

Voor vragen kunt u met FocusCura contact opnemen via [email protected].