Update: Stopzetting cMed Plus dienstverlening

13 september 2022

Uitstel afsluiten platform cMed Plus tot en met uiterlijk 14 oktober 2022

Vanmiddag heeft FocusCura te horen gekregen dat het cMed Plus platform tot en met uiterlijk 14 oktober beschikbaar zal blijven, in plaats van de eerder gecommuniceerde 15 september.

Wat betekent dit?

Dit uitstel geldt alleen voor de op dit moment actieve cMed Plus dispensers. Het cMed Plus platform biedt FocusCura geen mogelijkheid meer om nieuwe of vervangende apparaten aan te melden. Belangrijk is dat deze verlenging FocusCura en de zorg meer tijd biedt om in nauwe samenwerking te bespreken op welke wijze de medicatiebegeleiding wordt gecontinueerd en een eventuele overdracht naar het aangeboden alternatief, Medido kan worden bewerkstelligd.

Informatie naar zorgorganisaties

FocusCura blijft nauw in contact met de zorgorganisaties, verpakkers en apothekers om de vervolgstappen en de transitie zo goed mogelijk gezamenlijk vorm te geven.

Tot slot

Wij hechten eraan om te melden dat FocusCura inmiddels in afstemming is met ActiZ – de branchevereniging van ongeveer 400 zorgorganisaties in de VVT – over de ontstane situatie en de acties van FocusCura.

FocusCura realiseert zich de impact van de ontstane situatie voor alle betrokkenen en hoopt dat het geboden uitstel tot een beter controleerbare situatie en een soepelere overgang zal leiden.

Voor vragen kunt u met FocusCura contact opnemen via [email protected].