Zorg op het juiste moment

Onafhankelijk van tijd en plaats

Minder reistijd

30 tot 60% tijd- en kostenbesparing

Veilige videoverbinding

Volgens norm informatiebeveiliging

Efficiënter samenwerken

Door beeldzorg in de zorgketen

Vaker contact

Tussen zorgverlener en patiënt

Overzichtelijk dashboard

Voor eenvoudig beheer

Beeldzorg veilig en voor iedereen

De cContact-app heeft een slim adresboek, waarmee patiënten en zorgverleners elkaar snel kunnen vinden voor beeldzorg. Het contact komt tot stand via een beveiligde verbinding, die voldoet aan de normering van informatiebeveiliging in de zorg. De eenvoudige bediening maakt de app bovendien perfect voor ouderen en mensen met een beperking.

Beeldcontact met cliënt via slim adresboek

Veilige videoverbinding, conform normering informatiebeveiliging

Eenvoudig beheer zorgnetwerk cliënten

In cContact koppelt u eenvoudig cliënten aan uw zelfsturende wijkteams. Desgewenst kunt u aanvullende services in cContact integreren, zoals koppelingen met een zorgcentrale, de klantenservice van FocusCura of eigen diensten. Kortom: cContact beheert het hele zorgnetwerk voor uw cliënten in een overzichtelijk adresboek en toont gelijk wie er beschikbaar is voor videocontact.

Contacten voor uw cliënten en medewerkers op afstand beheren via het web

Details en aanvullende opties

Werkt op elke tablet

App beschkbaar voor elke tablet

Meertalig

Beschikbaar in Nederlands en Engels

Installatie bij uw cliënten

Uitleg en ondersteuning door FocusCura

Dashboard voor beheerder

Backoffice werkt op Edge, Firefox en Chrome

Hulp bij implementatie

Ondersteuning van ervaren projectleiders

Eigen profiel

Adresboek gevuld met profielen

Services integreren

Zorgcentrale / servicedesk / Medisch Service Center (UMO-koppeling), eigen diensten of klantenservice FocusCura

Urenregistratie

Via exportfunctie

Virtueel zorgnetwerk

Ondersteuning van zelfsturende teams

Onze zorgorganisatie onderzoekt continu hoe wij onze communicatie met cliënten verder kunnen verbeteren. Innovaties als cContact beeldbellen stellen ons in staat betere zorg te leveren én efficiënter te werken.

Betere levenskwaliteit, aanzienlijke kostenbesparing

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van cContact 30 tot 60% tijd- en kostenbesparing kan opleveren. Maar belangrijker nog: met goede zorg op afstand kunnen zorgverleners de levenskwaliteit van cliënten verbeteren. FocusCura zorgt voor alle techniek, inclusief verhuur van apparatuur voor uw cliënten.

Stijging levenskwaliteit cliënten

Overzichtelijk dashboard voor zorgverleners

Deze thuiszorgorganisaties maken al gebruik van cContact beeldzorg

Gebruikerservaringen

Alice van Krugten
verzorgende IG bij AxionContinu

“Bij AxionContinu zetten we cContact op veel verschillende manieren in, zo geven we via beeldzorg advies over het spuiten van insuline, kijken we mee met wondzorg, ondersteunt de casemanager dementie mantelzorgers en observeren we op afstand de ademhaling en gelaatskleur van COPD-patiënten. Het grote voordeel van beeldzorg is dat cliënten meer regie houden over hun leven. Lang niet iedereen vindt het prettig om altijd een zorgverlener over de vloer te krijgen. Bovendien kun je cContact meenemen waarheen je maar wilt, wanneer er wifi is kun je toch altijd een zorgmoment hebben.”

Harry Robberts
Harry Robberts
portfoliomanager Fundis

‘Vierstroom en FocusCura hebben samen al vele mooie zorginnovaties (cContact, cMed, cAlarm en cKey) gerealiseerd. Binnen Vierstroom streven we ernaar om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. FocusCura stelt met hun kennis en expertise ons in staat om dit ook daadwerkelijk richting onze cliënten waar te maken. Door bijvoorbeeld beeldzorg via cContact kunnen veel cliënten zich beter redden, zonder dat er elke keer iemand over de vloer komt. Door het bieden van deze keuze kan de cliënt zelf de regisseur blijven van zijn leven.’

Mieke Franssen
Mieke Franssen
directeur MeanderGroep Zuid Limburg

‘Vooral thuiswonende klanten kijken uit naar technologische oplossingen in de zorg die hun helpen langer zelfstandig te blijven, bijvoorbeeld naar een oplossing als cContact van FocusCura. Technologie in de zorg is geen doel maar een middel om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Inzet van technologie ontlast ook mantelzorgers. Klanten die technologie in de zorg ervaren hebben, worden er blij van!’